UCHWAŁA NR LVIII/494/21 dotycząca rozpatrzenia skargi z dnia 13 maja 2021 r. „na bezczynność Urzędu Miasta w Mosinie odnośnie zgłoszonej nieprawidłowości w urządzeniu drogi ulicy Krótkiej w M

UCHWAŁA NR LVIII/494/21.pdf