UCHWAŁA NR LVIII/493/21 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

UCHWAŁA NR LVIII/493/21.pdf