UCHWAŁA NR LVIII/490/21 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

UCHWAŁA NR LVIII/490/21.pdf