UCHWAŁA NR LVIII/485/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Świątniki

UCHWAŁA NR LVIII/485/21.pdf