UCHWAŁA NR LVII/482/21 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowan

UCHWAŁA NR LVII/482/21.pdf
Uchwała NR 31/1821/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf