UCHWAŁA NR LVII/481/21 w sprawie w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunal

UCHWAŁA NR LVII/481/21.pdf