(585) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie spotkania dotyczącego analizy ruchu drogowego oraz przekazania stosownej dokumentacji w sprawie.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf