(581) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mosina.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf