(580) Zapytania radnego Romana Kolankiewicza w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 431.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf