UCHWAŁA NR LII/434/21 w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 2478P od DW 431 w miejscowości Mieczewo do granicy z gminą Kórnik w miejscowości Mieczewo, do kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR LII/434/21.pdf