UCHWAŁA NR LII/433/21 dotycząca udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Mosinie w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie ze skargi na

UCHWAŁA NR LII/433/21.pdf