Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sasinowo w dniu 25.09.2021 r.

Protokół.pdf