Protokół z Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 1 "Śródmieście" w Mosinie w dniu 21.09.2021 r.

Protokół.pdf