(574) Interpelacja radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie naprawy dachu Hali Widowiskowo- Sportowej OSiR na ulicy Krasickiego w Mosinie.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf