(567) Zapytanie radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie przejścia podziemnego przy ul. Sowinieckiej w Mosinie.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf