(564 ) Interpelacja radnej Eweliny Dudek w sprawie komunikacji autobusowej linii 698 i 699.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf