(562) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie przetargów na zadania inwestycyjne w 2021 r.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf