(559) Zapytanie radnego Andrzeja Raźnego dotyczące planowanej budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czapurach.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf