(557) Zapytania radnego Andrzeja Raźnego w sprawie mundurów dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf