(554) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie zatajenia informacji o podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego firmy "Park Strzelnica" sp. z o. o. w Mosinie

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf