(552) Zapytanie radnego Macieja Pateli w sprawie projektu budowy chodnika w Borkowicach

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf