(549) Interpelacja radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie zorganizowania spotkania Burmistrza Gminy Mosina z załogą Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf