(542) Interpelacja radnego Waldemara Wiązka w sprawie przetargu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krosinku.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf