Odpowiedzi na pytania zadane podczas XLVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 czerwca 2021 r.

Udzielona odpowiedź nr 1.pdf
Udzielona odpowiedź nr 2.pdf
Udzielona odpowiedź nr 3.pdf
Udzielona odpowiedź nr 4.pdf
Załącznik do odpowiedzi nr 4.pdf
Udzielona odpowiedź nr 5.pdf