(535) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie zatajenia informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego firmy „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona opdpowiedź.pdf