Komunikat Majątku Rogalin Spółka z o.o. o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 30.06.2021 r.

Komunikat o taryfie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie działalności Majatku Rogali Spółka z o.o. od 30.06.2021 do 29.06.2024 r.