(532) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie ogólnopolskiego projektu Elektryczne Śmieci.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf