(530) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie ulicy Nowej w Rogalinie.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf