(527) Zapytanie radnego Andrzeja Raźnego w sprawie referatów Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych, które będą miały siedzibę w nowym budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie przy u

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf