(526) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie projektu kanalizacji deszczowej ulicy Leśnej w Daszewicach.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi nr 1.pdf
Załącznik do odpowiedzi nr 2.pdf