(523) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych w czasie budowy mostu w Rogalinku.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf