153 Uchwała nr XIX/128/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno oraz części wsi Drużyna

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 770 z 20 stycznia 2020 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 153
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 2,2 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)