154 Uchwała nr XXVII/188/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina – etap I Krosinko

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 4085 z 12 maja 2020 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
  wskazanie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego (otwiera się w nowej karcie)
Numer w wykazie MPZP 154
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 2,0 MB)
 

legenda (otwiera się w nowej karcie)