(517) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie przelewu na konto Spółki „Park Strzelnica”.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf