(515) Interpelacja radnego Dominika Michalaka w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej ul. Poniatowskiego/ul. Kołłątaja w Mosinie.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf