(514) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie drogi łączącej ul. Mocka z ul. Konopnickiej w Mosinie.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf