(510) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie sieci gazowej we wsiach Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Bolesławiec, Borkowice, Krosinko.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf