OBWIESZCZENIE NR XLIII/4/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustale

OBWIESZCZENIE NR XLIII/4/21.pdf