UCHWAŁA NR XLIII/368/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/19 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie

UCHWAŁA NR XLIII/368/21.pdf