UCHWAŁA NR XLIII/364/21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę przez Gminę Mosina nieruchomości w Rogalinku

UCHWAŁA NR XLIII/364/21.pdf