UCHWAŁA NR XLIII/360/21 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2021

UCHWAŁA NR XLIII/360/21.pdf