(502) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie możliwości poszerzenia zakresu projektu kanalizacji deszczowej ulic Lipowej i Kasztanowej w Daszewicach.

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf