(499) Zapytania radnego Romana Kolankiewicza w sprawie gminnych działek znajdujących się w Mieczewie, Radzewicach, Świątnikach, Rogalinie i Rogalinku.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf