(497) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie udostępnienia umowy zawartej pomiędzy Prezesem Spółki "Park Strzelnica" a Gminą Mosina.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik do odpowiedzi.pdf