(496) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie właściwej procedury składania wniosków do budżetu Gminy Mosina.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf