(495) Interpelacja radnego Jana Marciniaka w sprawie diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf