Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina nr PP.6721.9.2020.SK z dnia 8 marca 2021 r.

o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LXIX/795/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane"