UCHWAŁA NR XL/336/21 w sprawie kontroli postępowania dotyczącego zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej” oraz planowanej inwestycji „Budowa sieci

UCHWAŁA NR XL/336/21.pdf