(490) Interpelacja radnej Jolanty Szymczak w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie budowy ulicy Kopernika w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf