(489) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie programu rewitalizacji grobów i cmentarzy wojennych oraz grobów powstańczych.

Zapytania.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf